4.Fizik Çalıştayı

20- 21 Şubat 2014

Ord. Prof. Dr. Cemil BİLSEL Konferans Salonu

 

2010 yılından bu yana düzenlediğimiz Fizik Çalıştayı’nın bu yıl yaklaşık 300 kişinin katılımı ile 20-21 Şubat 2014 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nde dördüncüsünü düzenledik.

      Çalıştayımızda değerli katılımcılarımızın katılımı ile kozmoloji, enerji, temel bilimler, atom ve molekül fiziği ana temalı konular işlenmiştir.

Fizik Kulübü Fizik Çalıştayı, Türkiye’deki fizik öğrencilerinin düzenlemiş olduğu en büyük organizasyon olup, Türkiye’de alanının en iyisi olan değerli akademisyenlerimizin, değerli dekanlarımızın ve katılımıyla bizi onure eden değerli rektörlerimizin konferans ve panellerdeki konuşmaları ile öğrencilere yeni ufuklar açması için düzenlenmektedir. Çalıştayımız değerli akademisyenlerimizin üstün bilgilerinden her öğrencinin sınırsız olarak faydalanması için ücretsiz olarak gerçekleşmektedir.

Çağrılı Konuşmacılar

Özgür AKARSU (Kozmolojideki Son Gelişmeler ve Önemli Problemler),

Gediz AKDENİZ -Tolga YARMAN (Enerji Paneli),

Baki AKKUŞ -Halil İbrahim MUTLU -Osman Yavuz ATAMAN- Selahattin DİLİDÜZGÜN (Temel Bilimler ve Sorunlar)

Aysun AKYÜZ (Galaksi-ötesi Gizemli Gök Cisimleri),

Çetin ARIKAN (Fizikçilere Yeni Bir İş Alanı: Bant Aralığı Mühendisliği),

Metin ARIK (Parçacık Fiziği ve Parçacık Hızlandırıcıları),

Gönül BAŞAR -Ayşen ÖZEL (Moleküler Spektroskopi),

Serkant Ali ÇETİN (CERN Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ve ATLAS Deneyi),

Tekin DERELİ (Kuantum Mekaniğinden Nanoteknolojilere),

Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ (Dünya Genelinde Enerji ve Su Sorunu),

Kadir ESMER (Atom Fiziğinin Uygulamalı Fizikte yeri veya Güncel Fizik-Atom Molekül Fiziği),

Murat HÜDAVERDİ (Evrenin Yapısal Analizi),

Haluk ÖZBEK (Sıvı Kristal Malzemelerin Faz Geçişleri),

Tolga YARMAN (Gökyüzü ve Atoma Aynı Bir Bütüncül Bakış),

(Sıralama soy isimlere göre yapılmıştır.)